Naar inhoud

Zoek in thema: Historische foto's Mol Centrum deel 1

Moll Panorama
Panorama vanuit de kerktoren in de richting van het westen.Afgelijnd door bomen tekenen zich Laar en Rozenberg af.Aan de rechterkant, langs de Nete, volgen bedrijfsgebouwen elkaar op: weverij Peten, weverij Van Iersel, zaal harmonie, brouwerij en mouterij Vervoort, wollen-dekenfabriek Van Dooren. Centraal op de achtergrond rijzen de gebouwen van het klooster van de Rozenberg. Op de voorgrond, verdoken achter kastanjelaars: de 'Belle Vue', het oude Comediehuis (1804), op het Baron Van Eetveldeplein.
Mijne groeten uit Moll
Dame met valies op de voorgrond en achter haar een trein
Moll - Dekenij en Standbeeld Boerenkrijg
Moll
Corbiestraat
Mol
Corbiestraat
Moll
De Corbiestraat
Moll
Corbiestraat
Moll- Corbiestraat -Het Rond 
Café in de Pee 'bij Louis Huysmans, De ' Pee' (wortel) hangt boven de deur.Achter de bomen van 't Rond staan het café 'In de raap' en daarnaast de woning van huisschilder Eugène Hollants. De Corbiestraat is nog niet bebouwd zodat we de huizen van het Laar zien. Op de recente foto is alleen nog de vorm van het café ' In de raap' een aanknopingspunt met vroeger.
Mol-Rond
Zicht op de Veemarkt
Moll
Hôtel de la Belle Vue
Komedieplaats met Hotel de la Belle Vue op de splitsing van de Corbiestraat en het Laar met tramspoor
Mol
Waarnemingsgesticht
Middengedeelte
Mol
Centraal observatiegesticht
Plaatsing in halve vrijiheid
Mol, Markt, gemeentehuis en kerk
Mol - Hotel Du Duc de Brabant
Dit hotel van de familie Knaeps was het stamlokaal van talrijke kunstenaars-schilders, die toen in Mol verbleven.
vb: Willem Bataille, Mevr. Van Rompa-Zenke, A. De Clercq en Jakob Smits.
Moll
Gemeente School
Moll
St-Pieterskerk
Moll Markt
Moll
Korliestraat  (moet zijn Corbiestraat)
Moll Markt